Remont i modernizacja napowietrznej rozdzielni RWN E1 110 kV 2x10 MVA wraz z liniami zasilającymi 110 kV
Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889, KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację w formule (więcej...)
18.07.2024
Przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch transformatorów o mocy: 32000/16000/16000 kVA
Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników aktywów trwałych – tj. dwóch transformatorów o mocy: (więcej...)
28.05.2024
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku GSZ w Mielcu.
Energia Euro Park Sp. z o.o. Mielec ogłasza przetarg na wykonanie zadania pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku Głównej Stacji Zasilania" (więcej...)
23.05.2024
Proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) przedstawiamy Państwu projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (więcej...)
23.05.2024
Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Energia Euro Park Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3.
Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889, KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zakup (więcej...)
17.05.2024
Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu aktualizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną
Uprzejmie informujemy, że Energia Euro Park Sp. z o. o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Aktualizacji planu rozwoju w (więcej...)
16.05.2024
Obraz 1 -
54 MW
Szczytowe pobory mocy z sieci
Obraz 2 -
292
Punkty poboru
Obraz 3 -
51 km
Długość kabli SN
Obraz 4 -
18 km
Długość kabli nN
Obraz 5 -
46 szt.
Transformatory sieciowe SN/nN