Przeciętne zużycie energii elektrycznej

Przeciętne zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej odbiorców

Zgodnie z art. 5 ust. 6c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 755 ze zm.), Energia Euro Park Sp. z o.o. udostępnia informację o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej odbiorców oraz środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016r. poz. 831).

Przeciętne zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej odbiorców - dane za 2021 rok

Przeciętne zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej odbiorców - dane za 2020 rok

Przeciętne zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej odbiorców - dane za 2019 rok

Przeciętne zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej odbiorców - dane za 2018 rok