Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu aktualizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną

Uprzejmie informujemy, że Energia Euro Park Sp. z o. o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Aktualizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023 - 2027 poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 16 ust. 15 ustawy – Prawo energetyczne.

Więcej w zakładce Plan rozwoju sieci

16.05.2024