Decyzja o wyznaczeniu Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Energia Euro Park Sp. z o.o., decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE-4711-4(8)/2013/21804/ZJ, została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (OSDn) na okres od 01.10.2013 r. do 28.02.2023 r.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.4711.18.4.2022.POw z dnia 29.12.2022 r. Energia Euro Park Sp. z o.o. uzyskała wydłużenie obowiązywania okresu wyznaczenia Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (OSDn) do dnia 28.02.2033 r.

Obszar działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynika z posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/310/21804/W/2/2013/AnSz, tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Decyzja o wydłużeniu terminu obowiązywania OSD

Decyzja o wyznaczeniu OSD