Sprzedawca zobowiązany

Szanowni Państwo informujemy, że decyzją Prezesa URE na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne:

Axpo Polska Sp. z o.o.,
Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 526-248-37-98

została wyznaczona na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego:

ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu,
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 817-217-26-71

Decyzja 2024

Decyzja 2023 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 74/2021 w sprawie wyznaczenia sprzedawców zobowiązanych na rok 2022, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Informacja Prezesa URE (nr 69/2020) w sprawie wyznaczenia sprzedawców zobowiązanych na rok 2021, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Decyzja 2020 r.

Decyzja 2019 r.