Cennik energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

Informacja dodatkowa do Cennika energii elektrycznej dla Klientów grup taryfowych B i C przyłączonych do sieci OSD Energia Euro Park sp. z o.o. obowiązującego od 01.09.2022.

W przypadku odbiorców uprawnionych w rozumieniu przepisów ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243, ze zm.), którzy złożyli stosowne oświadczenie – przyjmuje się, iż w okresie:

- od 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. umowna cena rozliczeniowa – wynikająca ze stosowania cennika, wynosi 785,00 zł netto/MWh;

- od 1 października 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. umowna cena rozliczeniowa – wynikająca ze stosowania cennika, wynosi 693,00 zł netto/MWh.

Wyżej wskazane kwoty (zmodyfikowane stawki cennikowe) nie zawiera podatku VAT oraz akcyzy, które doliczane są zgodnie z aktualnymi stawkami. W zakresie opisanym powyżej stawek za 1 MWh wskazanych w cenniku dla poszczególnych grup taryfowych nie stosuje się.

Cennik ee dla Klinetów grup B i C przył. do OSD EEP- od 01.09.2022

Suplement do cennika ee dla grup B i C OSD EEP od 01.11.2022

Cennik dla energii elektrycznej dla Klientów Grup Taryfowych B i C przyłączonych do sieci OSD Energia Euro Park Sp. z o.o. obowiązujący od 01.06.2022 r.

SUPLEMENT DO CENNIKA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ obowiązujący w okresie 01.06.2022 do 31.07.2022 r.

Cennik dla energii elektrycznej dla Klientów Grup Taryfowych B i C przyłączonych do sieci OSD Energia Euro Park Sp. z o.o. obowiązujący od 01.01.2022 r.

Standardowy Cennik Energii Elektrycznej obowiązujący od 01.01.2019 r.

Standardowy Cennik Energii Elektrycznej obowiązujący do 31.12.2018 r.