Kariera

Przyłącz się !

To może właśnie Ciebie szukamy do naszego zespołu. Jeśli lubisz wyzwania, chcesz tworzyć przyszłość, dołącz do nas.

Dostarczamy energię elektryczną i dbamy o instalacje energetyczne w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Strefa mielecka jest pierwszą ustanowioną w Polsce specjalną strefą ekonomiczną, powstała w 1995 r. Flagową branżą Strefy jest lotnictwo – w Mielcu działają najwięksi potentaci globalni z branży, a lotnicze firmy strefowe to najwięksi członkowie klastra Dolina Lotnicza. SSE EURO-PARK MIELEC lokowana jest od lat w rankingach w czołówce najefektywniejszych stref w Polsce.

Energia Euro Park to z jednej strony tradycja i stabilność, z drugiej ciągły rozwój – zarówno w sferze technicznej, jak i organizacyjnej. Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • dystrybucja energii elektrycznej dla podmiotów działających na terenie SSE EURO - PARK Mielec i w jej bezpośrednim sąsiedztwie,
 • obrót energią elektryczną na terenie RP,
 • prowadzenie obsługi ruchowej, inwestycji oraz remontów systemu elektroenergetycznego w specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO - PARK Mielec.

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Dyżurny stacji elektroenergetycznej

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • eksploatacja sieci oraz stacji elektroenergetycznych,
 • wykonywanie czynności łączeniowych,
 • dopuszczanie do prac na sieci elektroenergetycznej,
 • diagnozowanie i usuwanie usterek i zakłóceń,
 • przyjmowanie zgłoszeń o awariach i przerwach w dostawach,
 • prowadzenie dokumentacji.

Poszukujemy osoby posiadającej:

 • wykształcenie średnie (technik elektryk lub pokrewne),
 • uprawnienia eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych minimum do 1 kV,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B,
 • a także:
  • bez przeciwskazań do prac na wysokości,
  • chętnej do ciągłego doskonalenia się,
  • odpornej na stres,
  • dyspozycyjnej.
 • Gotowości do pracy w ruchu ciągłym.

Dodatkowym atutem będzie:

 • praktyka na stanowisku związanym z prowadzeniem ruchu elektrycznego,
 • uprawnienia elektryczne do eksploatacji urządzeń elektrycznych powyżej 1 kV.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pracę w ruchu ciągłym (3 zmiany), głównie w budynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego, nabywania nowych uprawnień oraz doskonalenia wiedzy i kompetencji,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i system motywacyjny,
 • pakiet socjalny.

Prosimy o przesyłanie CV drogą elektroniczną na adres praca@eepark.pl.

W CV prosimy o podanie aktualnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) – kontaktować się będziemy przede wszystkim tą drogą. Prosimy też o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Elektromonter urządzeń pomiarowych i sterowniczych

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • wykonywanie zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie:
  • obwodów wtórnych stacji i rozdzielni elektroenergetycznych,
  • układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej,
  • urządzeń transmisji danych,
 • wykonywanie pomiarów rozdzielni, kabli i transformatorów,
 • lokalizowanie miejsc awarii linii kablowych,
 • usuwanie awarii i ich skutków.

Poszukujemy osoby posiadającej:

 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne o profilu elektrycznym lub pokrewne,
 • uprawnienia eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych do 1 kV,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • podstawową wiedzę z zakresu elektroniki i telekomunikacji,
 • prawo jazdy kat. B,
 • brak przeciwskazań do prac na wysokości,
 • chęć do ciągłego doskonalenia się,
 • dyspozycyjność.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie na stanowisku związanym z obwodami wtórnymi stacji i rozdzielni elektroenergetycznych,
 • uprawnienia eksploatacji i dozoru sieci i urządzeń elektrycznych powyżej 1 kV,
 • uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • praca w godzinach 7:00-15:00, w budynku i w terenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego, nabywania nowych uprawnień oraz doskonalenia wiedzy i kompetencji,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i system motywacyjny,
 • pakiet socjalny.

Prosimy o przesyłanie CV drogą elektroniczną na praca@eepark.pl.

W CV prosimy o podanie aktualnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) – kontaktować się będziemy przede wszystkim tą drogą. Prosimy też o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Specjalista ds. technicznych

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • Organizacja realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych Spółki.
 • Prowadzenie procesu przyłączania nowych odbiorców.
 • Analiza i uzgadnianie projektów technicznych.
 • Organizowanie usuwania usterek i awarii.
 • Przygotowywanie zapytań ofertowych na usługi zewnętrzne.
 • Współtworzenie wraz z upoważnionymi osobami projektów dla potrzeb inwestycyjnych w spółce.
 • Nadzór nad prawidłową działalnością w zakresie gospodarki materiałowej i sprzętowej.

Poszukujemy osoby posiadającej:

 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne o profilu elektrycznym lub pokrewne,
 • znajomość zagadnień z zakresu budowy i eksploatacji sieci i rozdzielnie elektrycznych średniego i niskiego napięcia,
 • podstawową znajomość zagadnień prawa energetycznego oraz budowlanego,
 • uprawnienia eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych do 1 kV,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B,
 • chęć do ciągłego doskonalenia się,
 • dyspozycyjność.

Dodatkowym atutem będą:

doświadczenie na stanowisku związanym eksploatacją sieci i rozdzielni średniego i niskiego napięcia,

uprawnienia eksploatacji i dozoru sieci i urządzeń elektrycznych powyżej 1 kV,

uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • praca w godzinach 7:00-15:00, w budynku i w terenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego, nabywania nowych uprawnień oraz doskonalenia wiedzy i kompetencji,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i system motywacyjny,
 • pakiet socjalny.

Prosimy o przesyłanie CV drogą elektroniczną na praca@eepark.pl.

W CV prosimy o podanie aktualnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) – kontaktować się będziemy przede wszystkim tą drogą. Prosimy też o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.