Wnioski do pobrania

Kodeks sieci dotyczący przyłączenia jednostek wytwórczych (NC RfG)

Dokumenty i procedury wdrażające postanowienia kodeksu sieci NC RfG, które regulują zasady przyłączania jednostek wytwórczych do sieci:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej W-5

Ogólny wykaz informacji, dokumentów i wymagań dotyczących kodeksu NC RfG

Wymagania ogólnego stosowania dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)

Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – do 50 kW (mikroinstalacje)

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji

Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – do 200 kW

Dokument instalacji modułu wytwarzania energii typu A

Dokument instalacji modułu wytwarzania energii typu A

Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu B i C

Oświadczenie o gotowości do przyłączenia Moduł typu B i C

Oświadczenie o gotowości do przyłączenia Moduł typu B i C

Dokument modułu wytwarzania energii PGMD moduł typu B i C

Dokument modułu wytwarzania energii PGMD moduł typu B i C

Procedura testowania modułów wytwarzania energii

Z1 Wzór program ramowy testu zgodności LFSM-O

Z2 Wzór program ramowy testu zgodności LFSM-U

Z3 Wzór program ramowy testu zgodności FSM

Z4 Wzór program ramowy testu zgodności regulacji odbudowy częstotliwości

Z5 Wzór program ramowy testu zgodności pracy na potrzeby własne

Z6 Wzór program ramowy testu zgodności zdolności do generacji mocy biernej poniżej 110 kV

Z7 Wzór program ramowy testu zgodności możliwości regulacji mocy czynnej

Z8 Wzór program ramowy testu zgodności tłumienia oscylacji mocy

Z9 Wzór program ramowy testu zgodności trybu regulacji napięcia

Z10 Wzór program ramowy testu zgodności trybu regulacji mocy biernej

Z11 Wzór program ramowy testu zgodności trybu regulacji współczynnika mocy

Z12 Wzór program ramowy dodatkowego testu zgodności mocy maksymalnej

Z13 Wzór program ramowy dodatkowego testu zgodności mocy minimalnej

Z14 Wzór program ramowy dodatkowego testu zgodności do udziału w pracy wyspowej

Z15 Wzór program ramowy dodatkowego testu zgodności rozruchu autonomicznego

Z16 Wzór program ramowy dodatkowego testu zgodności zaprzestania generacji mocy czynnej

Z17 Wzór program ramowy dodatkowego testu zgodności zmniejszenia generacji mocy czynnej

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych