Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Energia Euro Park Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3.

Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889, KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Energia Euro Park Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3”. Znak postępowania - 10/2024 Termin składania ofert upływa w dniu 24 maja 2024 r., godz. 10:00.

17.05.2024