IRiESD

Zakończenie procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 04.05.2020r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Energia Euro Park Sp. z o.o. zakończyła w dniu 18.05.2020r. proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Energia Euro Park Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną decyzją Zarządu Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - IRiESD

Raport z konsultacji

Archiwalne IRiESD:

Karta Aktualizacji nr 1/2019 IRiESD

Karta Aktualizacji nr 1/2017 IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – IRiESD 2013 r.