IRiESD

Proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) przedstawiamy Państwu projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 24 czerwca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: biuro@eepark.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD/2024

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Energia Euro Park Sp. z o.o. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Zarządu Spółki Energia Euro Park.

Karta aktualizacji IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - projekt_v.23.05.2024

Formularz_zglaszania_uwag_EEP_nowa IRiESD

Obecnie obowiązująca IRiESD:

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - IRiESD

Archiwalne IRiESD:

Raport z konsultacji

Karta Aktualizacji nr 1/2019 IRiESD

Karta Aktualizacji nr 1/2017 IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – IRiESD 2013 r.