Przetargi

Postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu w (więcej...)
16.11.2022
Postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj” (design-build)
Przebudowa i modernizacja stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu w związku ze wzrostem zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV na terenie (więcej...)
22.09.2022
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV w stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu
Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889, KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. (więcej...)
14.09.2022
Zamknięcie przetargu nr 31/2022 dot. wykonania zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV w stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu”
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z pkt XIII SIWZ Zamawiający zamyka przetarg nr 31/2022 dot. wykonania zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzrostu zapotrzebowania mocy (więcej...)
14.09.2022
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV w stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do treści SIWZ do postępowania nr 31/2022 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 (więcej...)
04.08.2022
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV w stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do treści SWZ do postępowania nr 31/2022 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 (więcej...)
27.07.2022