Przetargi

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: remont i modernizacja napowietrznej rozdzielni RWN E1 110 kV 2x10 MVA wraz z liniami zasilającymi 110 kV
Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889, KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. (więcej...)
16.04.2024
Przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch transformatorów o mocy: 32000/16000/16000 kVA
Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników aktywów trwałych – tj. dwóch transformatorów o mocy: (więcej...)
12.04.2024
Przeprowadzenie badań rocznych sprawozdań finansowych Energia Euro Park Sp. z o.o. za lata obrotowe 2023 i 2024 (24/2023)
Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, zaprasza do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych Energia Euro (więcej...)
11.10.2023
Dostawa stacji transformatorowej SN/nn z zewnętrzną obsługą (14/2023)
Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Dostawa stacji transformatorowej SN/nn z zewnętrzną (więcej...)
23.08.2023
Zakup i dostawa mobilnych urządzeń do identyfikacji oraz lokalizacji uszkodzeń kabli dla potrzeb Energia Euro Park Sp. z o.o. (13/2023)
Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa mobilnych urządzeń do identyfikacji (więcej...)
07.08.2023
Zakup i dostawa samochodów osobowo – dostawczych na potrzeby Energia Euro Park Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3 (12/2023)
Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa samochodów osobowo – dostawczych na (więcej...)
31.07.2023