O nas

Poznaj nas

Energia Euro Park Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu istnieje na rynku od 1998 r. Jest Spółką obrotu i dystrybucji energii elektrycznej. Prowadzi działalność zapewniającą dostawy energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców zlokalizowanych w obrębie SSE Euro–Park Mielec oraz sprzedaży energii elektrycznej, zarówno na terenie strefy, jak i na obszarze całego kraju, na podstawie wydanych przez Prezesa URE koncesji. Nowoczesna i efektywna infrastruktura elektroenergetyczna, wysokie standardy obsługi klientów, praca której, przyświeca pomysłowość i kreatywność, wprowadzenie odbiorców w nowy wymiar energii poprzez inteligentne sieci dzięki którym możliwe będzie efektywniejsze i tańsze korzystanie z energii elektrycznej. Energia Euro Park Sp. z o.o. przyczynia się do szybkiego rozwoju Mieleckiej Strefy Ekonomicznej, a przede wszystkim przedsiębiorstw w niej zlokalizowanych. Celem firmy w zakresie sprzedaży energii elektrycznej jest nie tylko zaspokojenie indywidualnych potrzeb naszych Klientów, ale równocześnie dbałość o środowisko naturalne.
Spółka świadczy także usługi doradztwa w sferze działań obejmujących inwestycje w ekologiczne źródła energii, jak elektrownie fotowoltaiczne. Dąży również do zaopatrywania swoich odbiorców w energię w coraz większym stopniu pochodzącą z przyjaznych dla środowiska źródeł energii elektrycznej, a także do poprawy efektywności energetycznej. Inwestując w nowe elementy sieci energetycznej już na etapie planowania i projektu Spółka uwzględnia obecne trendy i potrzeby kontrahentów z zakresu OZE, w sposób umożliwiający przyłączenie do sieci spółki Energia Euro Park.

Struktura właścicielska

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.  –  100%

Zakres działalności

ZADANIA SPÓŁKI

 • dystrybucja energii elektrycznej dla podmiotów działających na terenie SSE „ EURO - PARK Mielec” i w jej bezpośrednim sąsiedztwie,
 • obrót energią elektryczną na terenie RP,
 • obsługa ruchowa, inwestycji oraz remontów systemu elektroenergetycznego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO - PARK Mielec

ZAKRES USŁUG

 • pomiary i lokalizacja uszkodzeń kabli elektroenergetycznych ŚN i nN,
 • pomiary instalacji elektrycznych,
 • eksploatacja rozdzielni ŚN i nN odbiorców,
 • prace konserwacyjne i przeglądy aparatów elektrycznych ŚN i nN,
 • usługi w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technicznych dla racjonalnej gospodarki energią elektryczną,
 • prace w zakresie likwidacji zagrożeń i skutków awarii na urządzeniach elektroenergetycznych,
 • projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych,
 • eksploatacja oświetlenia ulicznego

Dane ewidencyjne i rejestrowe

ENERGIA EURO PARK Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000432700, kapitał zakładowy: 16.491.000 zł w pełni opłacony,
NIP: 8172172671, REGON: 180866889, Nr rachunku bankowego: BNP Paribas S.A. Oddział Mielec: 09 2030 0045 1110 0000 0260 5460