Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej

Zgodnie z Art.5 ust. 6e ustawy - Prawo energetyczne Energia Euro Park Sp. z o.o. udostępnia do publicznej wiadomości kopie Zbioru praw konsumenta energii elektrycznej opracowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Publikacje zawierają praktyczne informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, jak również funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii elektrycznej. Wśród szczegółowo opisanych praw przysługujących konsumentom, dokumenty wymieniają m.in.: dostęp do sieci, zakup energii elektrycznej czy korzystanie ze standardów jakościowych. Wskazują ponadto najważniejsze komponenty zawieranych przez odbiorców umów: o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży, wyjaśniając jednocześnie - w przypadku energii elektrycznej - zagadnienie sprzedaży rezerwowej, stanowiącej zabezpieczenie w przypadku utraty dotychczasowego sprzedawcy. Zbiory zawierają również zasady rozliczeń i korygowania wystawionych faktur oraz rozpatrywania reklamacji.

Pliki do pobrania:

Zbiór praw konsumenta_wersja czarno-biała

Zbiór praw konsumenta_wersja_kolorowa