Struktura paliw

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623 z późn. zm.) Energia Euro Park Sp. z o.o. przedstawia informacje o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej i sprzedanej przez Energia Euro Park Sp. z o.o. oraz wpływie tej energii na środowisko.

struktura paliw w 2022 roku

Struktura paliw w 2021 roku

Struktura paliw w 2020 roku

Struktura paliw w 2019 roku

Struktura paliw w 2018 roku

Struktura paliw w 2017 roku

Struktura paliw w 2016 roku

Struktura paliw w 2015 roku

Struktura paliw w 2014 roku

Struktura paliw w 2013 roku