Plan rozwoju Energia Euro Park Sp. z o.o. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną

Na podstawie Art. 16 Ustawy Prawo Energetyczne, Energia Euro Park Sp. z o.o. publikuje Plan rozwoju z wyłączeniem informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 5 i 6 oraz z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych.


Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu aktualizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną

Uprzejmie informujemy, że Energia Euro Park Sp. z o. o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Aktualizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023 - 2027 poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 16 ust. 15 ustawy – Prawo energetyczne.

W związku z powyższym, Energia Euro Park Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu aktualizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023 - 2027. Uwagi można zgłaszać, w terminie do dnia: 07.06.2024 r. do godz. 15.00 (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób: pocztą elektroniczną na adres: biuro@eepark.pl.

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem aktualizacji planu Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

Projekt Aktualizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną

Formularz zgłaszania uwag


Plan rozwoju Energia Euro Park Sp. z o.o. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2027