Planowane wyłączenia

Obecnie nie ma planowanych wyłączeń.

Awarie:

W ostatnim czasie nie zanotowano awarii mających wpływ na dostawę energii do odbiorców.