Informacje wynikające z przepisów ustawy Prawo Energetyczne

Informujemy, iż w 2024 roku wchodzi w życie szereg zmian związanych z nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne. Poniżej przesyłamy informacje wynikające z obowiązku, o którym mowa w art 5 ust. 6ca pkt 1 lit. a) i c) oraz pkt 2 ustawy Prawo Energetyczne.

Ceny dynamiczne energii elektrycznej

Od 24 sierpnia 2024 r. będą mogli Państwo zawrzeć umowę z ceną dynamiczną energii elektrycznej [1].

Jest to umowa, która odzwierciedla wahania cen na rynkach energii elektrycznej, czyli w przeciwieństwie do umowy opartej na standardowej taryfie, nie określa stałej ceny energii elektrycznej. Cena ta będzie się zmieniała nawet co piętnaście minut zgodnie z notowaniami rynku spot na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Takie rozwiązanie jest alternatywą dla obecnego sposobu rozliczania, który jest oparty o stałą cenę energii. Możliwość taka występuje wyłącznie w przypadku wyboru sprzedawcy, który oferuje umowę z ceną dynamiczną.

Jakie warunki należy spełnić?

Będą mogli Państwo zawrzeć umowę z ceną dynamiczną energii elektrycznej, jeżeli:

  • są Państwo odbiorcami końcowymi energii elektrycznej tzn. wykorzystują Państwo energię wyłącznie na własny użytek,
  • mają Państwo zainstalowany licznik zdalnego odczytu.

Internetowa porównywarka ofert

Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie 24 sierpnia 2024 r. [2], będą mogli Państwo skorzystać z elektronicznej porównywarki ofert sprzedawców prądu. Znajdą w niej Państwo informacje m.in. o wszystkich ofertach sprzedaży prądu, w tym ofertach umów z cenami dynamicznymi, które są dostępne na rynku energii elektrycznej na terenie całego kraju.

Porównywarka ofert sprzedaży energii elektrycznej, prowadzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, będzie dostępna na stronie internetowej: http://www.maszwybor.ure.gov.pl/ (od 01.08.2024 r.).

Z narzędzia będą mogli skorzystać odbiorcy w gospodarstwach domowych oraz mikroprzedsiębiorcy. [3]

Możliwość zakupu prądu od wybranego sprzedawcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, klienci w gospodarstwach domowych mogą wybrać swojego sprzedawcę prądu. Oznacza to, że klient nie ma obowiązku kupowania prądu od dotychczasowego sprzedawcy.

Podstawa prawna

[1] art. 3 pkt 6d ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.): umowa z ceną dynamiczną energii elektrycznej - umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa kompleksowa, zawarta między sprzedawcą energii elektrycznej a odbiorcą końcowym, odzwierciedlająca wahania cen na rynkach energii elektrycznej, w szczególności na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego, w odstępach co najmniej równych okresowi rozliczania niezbilansowania w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, str. 6, z późn. zm.) – przepis wchodzi w życie 1 lipca 2025 r.

[2] art. 31g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

[3] art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców