Lista podmiotów

Informacje o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej i o dostępnej mocy przyłączeniowej

Informacje sporządzone na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)

Lista podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV; Data publikacji 07.07.2023 r. - Aktualizacja informacji za II kwartał 2023 r.

Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej ( MW ) dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na obszarze Energia Euro Park Spółka z o.o.

Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej; Data publikacji 07.07.2023 r. - Aktualizacja informacji za II kwartał 2023 r.