Dane osobowe

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy przekazać Państwu podstawowe informacje o wykorzystywaniu danych osobowych dla poszczególnych (wskazanych poniżej) kategorii osób.

[Administrator] Niezależnie od kategorii osób, których dane dotyczą, Administratorem Danych Osobowych wszystkich danych osobowych w rozumieniu RODO jest Energia Euro Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu (dalej: Administrator) To ten podmiot ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych kategorii osób.

[Dane kontaktowe] Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem, aby uzyskać dodatkowe informacje lub w przypadku, gdy masz jakieś wątpliwości, możesz uczynić to pod adresem: Energia Euro Park Sp. z o.o., adres: ul. Wojska Polskiego nr 3, 39-300 Mielec, adres e-mail: biuro@eepark.pl, tel. +48 17 788 02 65, fax +48 17 788 02 66.

Klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób:

Klauzula informacyjna dla Klientów i Kontrahentów EEP oraz dla ich reprezentantów

Klauzula informacyjna dla dostawców towarów i usług

Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych

Klauzula informacyjna dla odbiorców korespondencji elektronicznej

Niezależnie od zamieszczenia ww. klauzul informacyjnych na stronie internetowej, Administrator realizuje obowiązki informacyjne wynikające z RODO w sposób ciągły w bezpośrednim kontakcie z osobami, których dane dotyczą.