Proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) przedstawiamy Państwu projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (plik w formacie PDF). Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 24 czerwca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: biuro@eepark.pl

Więcej w zakładce IRiESD

23.05.2024