Liczniki zdalnego odczytu

Zgodnie z art. 11t. ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1385) Odbiorca końcowy przyłączony do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV może zwrócić się z wnioskiem do operatora o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu.

Licznik zdalnego odczytu jest urządzeniem elektronicznym mierzącym pobór energii elektrycznej, którego zasada działania jest podobna do tradycyjnego licznika elektronicznego. W odróżnieniu od niego posiada możliwość odczytu wskazań w sposób zdalny, bez konieczności wizyty kontrolerów poboru energii w miejscu instalacji licznika.

Koszt instalacji, konfiguracji i uruchomienia zdalnej transmisji danych pomiarowych z licznika zdalnego odczytu

Dla wszystkich nowych Punktów Poboru Energii liczniki zdalnego odczytu są montowane przez EEP nieodpłatnie.

Licznik zdalnego odczytu zostanie zainstalowany w terminie do 4 miesięcy od dnia wystąpienia o to odbiorcy końcowego, o którym mowa w ust.6.

Zgłoszenia można dokonać listownie, bezpośrednio w siedzibie Operatora lub elektronicznie na adres: biuro@eepark.pl.

Jednocześnie informujemy, iż wszyscy dotychczasowi Odbiorcy przyłączeni do sieci EEP posiadają liczniki zdalnego odczytu.