1986 tu zaczyna się historia

Początek istnienia firmy

Energia Euro Park Sp. z o.o. to w 100 % polski kapitał, działający na mapie energetycznej naszego miasta, regionu i kraju od 1998 r. Charakterystyką naszego działania jest dynamika i elastyczność reagowania na stawiane wyzwania. Jednym z filarów działalności jest strategiczne zabezpieczanie dostaw energii elektrycznej dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej „ Euro Park Mielec”. Stosunek wielkości jako spółki do zakresu działania wyróżnia nas na tle innych o czym świadczą dane takie jak: szczytowe pobory mocy z sieci sięgające 54 MW, 292 punkty poboru , 51 km kabli WN oraz 18 km kabli nN. Zapewniamy pełne wsparcie dla naszych kontrahentów wraz z niezbędnym zapleczem infrastruktury technicznej i obsługi. Sztab wysoko wykwalifikowanych specjalistów pozwala szybko i sprawnie reagować na stawiane wyzwania.

historia eep
P3090016_800x600
P3090038_800x600