Polityka jakości

Polityka jakości i środowiska Energia Euro Park Sp. z o.o.

Jakość i standardy Spółki

To kim jesteśmy dziś, definiuje nasze jutro

 • Bezpieczeństwo energetyczne naszych klientów stawiamy na pierwszym miejscu
 • Stale udoskonalamy oferowane produkty oraz usługi, badamy zadowolenie klientów
 • Dążymy do osiągnięcia najwyższych standardów realizacji wsparcia technicznego
 • Inwestujemy w podnoszenie kompetencji pracowników Spółki
 • Poszukiwanie nowych obszarów działalności Spółki aby zwiększyć zakres działania
 • Intensyfikujemy działania zmierzające do uzyskania pozycji jednego z liderów krajowej energetyki
 • Zapewniamy stały monitoring naszych parametrów
polityka jakości new

Dbałość o środowisko

Ziemia, nasz wspólny dom

 • Racjonalna gospodarka zasobami energetycznymi i dbałość o podnoszenie świadomości
 • Selektywne gromadzenie odpadów i redukcja ich wytwarzania
 • Minimalizowanie wpływu działania Spółki na środowisko naturalne
 • Przyjazne otoczenie miejsca pracy bogate w zieleń i roślinność, czynny udział w wydarzeniach proekologicznych
 • Inicjowanie działań marketingowych, kampanii informacyjnych o trendach odnawialnych źródeł energii
 • Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników

Razem możemy więcej, dbajmy o siebie

 • Przestrzeganie wymogów określonych przepisami z zakresu BHP utrzymywanie i podnoszenie bezpieczeństwa
 • Dążenie do osiągania najwyższego poziomu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy Spółki
 • Stabilność zatrudnienia z pakietem socjalnym wraz z systemem motywacyjnym
 • Analiza sytuacji niebezpiecznych w celu eliminowania ich w przyszłości
 • Promowanie profilaktyki zdrowia, szkolenia, wzajemne dbanie o bezpieczeństwo na każdym szczeblu stanowiskowym w celu przeciwdziałania sytuacjom zagrożenia zdrowia
 • System wsparcia i podnoszenia wiedzy oraz kwalifikacji pracownika