Dostawa wyłączników próżniowych stacjonarnych wraz z wózkami. (06/2024)

Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889, KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Dostawa wyłączników próżniowych stacjonarnych wraz z wózkami”. Znak postępowania 06/2024. Termin składania ofert upływa w dniu 26 kwietnia 2024 r. godz. 12:00.

23.04.2024