Zmiana taryfy

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WRE.4211.31.13.2023.JCz z dnia 28 listopada 2023 r. zatwierdził Energii Euro Park Sp. z o.o. Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne art. 47 ust. 4, Energia Euro Park Sp. z o.o. wprowadza do stosowania ww. Taryfę od dnia 01.01.2024 roku.

Treść decyzji została zmieszczona w zakładce Taryfa w zakresie dystrybucji

08.12.2023