Przeprowadzenie badań rocznych sprawozdań finansowych Energia Euro Park Sp. z o.o. za lata obrotowe 2023 i 2024 (24/2023)

Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, zaprasza do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych Energia Euro Park Sp. z o.o. za lata obrotowe 2023 i 2024 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, a nadto sporządzenie opinii do pakietu konsolidacyjnego (nr postępowania: 24/2023).

Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, NIP 8172172671, REGON 180866889, KRS 0000432700, zaprasza do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych Energia Euro Park Sp. z o.o. za lata obrotowe 2023 i 2024 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, a nadto sporządzenie opinii do pakietu konsolidacyjnego (nr postępowania: 24/2023).

Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2023 r. ZAŁĄCZNIK NR 1 ZAŁĄCZNIK NR 2 zapytanie ofertowe EEP

11.10.2023