Zamknięcie przetargu nr 31/2022 dot. wykonania zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV w stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu”

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z pkt XIII SIWZ Zamawiający zamyka przetarg nr 31/2022 dot. wykonania zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napięciu 110/15 kV w stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu” bez wybrania którejkolwiek z ofert.

14.09.2022