Aktualności

Nowa taryfa
Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WRE.4211.10.8.2022.JCz z dnia 29 kwietnia 2022 r. zatwierdził Energii Euro Park Sp. z o.o. Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie (więcej...)
29.04.2022
Zamknięcie postępowania przetargowego (10/2022)
Zamawiający informuje, że postępowanie znak: 10/2022 zamknięto bez wyboru którejkolwiek z (więcej...)
29.04.2022
Hospicjum Pola Nadziei
Tegoroczny finał akcji „Pola Nadziei” na rzecz Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie dobiega (więcej...)
28.04.2022
List intencyjny Chemar
W siedzibie Chemar S.A. podpisany został list intencyjny, który daje impuls do działań handlowych mających na celu nabycie przez Energia Euro Park od Chemar S.A. infrastruktury gazowej i (więcej...)
25.04.2022
Dostawa i montaż instalacji PV wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych na dachach budynków GSZ, E1, E3, E4, R1 (16/2022)
Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji PV wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych (więcej...)
25.04.2022
Konferencja
Konferencja "Jak przeciwdziałać wzrostom cen energii bez ponoszenia ryzyka (więcej...)
13.04.2022