Aktualności

Umowa sprzedaży - wzór
Wzór umowy sprzedaży dotyczący linii (więcej...)
13.04.2023
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika aktywów trwałych
Zarząd Spółki Energia Euro Park sp. z o.o. z/s w Mielcu informuje, że przeznacza do sprzedaży następujący składnik aktywów trwałych: linia kablowa średniego napięcia SN 3 x XRUHAKS 1 x 120, 15 kV (więcej...)
13.04.2023
Regulamin zbywania składników aktywów trwałych w Energia Euro Park sp. z o.o.
Regulamin zbywania składników aktywów trwałych w Energia Euro Park Sp. z o.o. przyjęty uchwałą Zarządu Energia Euro Park sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu nr 1/2023 z dnia 24 marca 2023 (więcej...)
13.04.2023
Renumeracja kodów PPE
Renumeracja kodów PPE – zmiana struktury kodu na standard GS1/GSRN Energia Euro Park sp. z o.o., podobnie jak pozostali Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, została zobowiązana do wdrożenia (więcej...)
24.02.2023
Zmiana Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.
Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WRE.4211.4.3.2023.JCz zatwierdził Energii Euro Park Sp. z o o. zmianę Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii (więcej...)
23.02.2023
Wspieramy mielecką kulturę!
Wtorkowy wieczór, 21 lutego 2023 r. w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Mielcu, obfitował wspaniałym koncertem uczniów i wychowanków mieleckiej Alma (więcej...)
23.02.2023