W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy przekazać Państwu podstawowe informacje o wykorzystywaniu danych osobowych dla poszczególnych (wskazanych poniżej) kategorii osób.

[Administrator] Niezależnie od kategorii osób, których dane dotyczą,  Administratorem Danych Osobowych wszystkich danych osobowych w rozumieniu RODO jest Energia Euro Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu (dalej: Administrator) To ten podmiot ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych kategorii osób.

 

[Dane kontaktowe] Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem, aby uzyskać dodatkowe informacje lub w przypadku, gdy masz jakieś wątpliwości, możesz uczynić to pod adresem: Energia Euro Park Sp. z o.o., adres: ul. Wojska Polskiego nr 3, 39-300 Mielec, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. + 48 17 788 02 65, fax +48 17 788 02 66.

 

 Klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób: 

1. Klauzula informacyjna dla Klientów i Kontrahentów EEP oraz dla ich reprezentantów.

2. Klauzula informacyjna dla dostawców towarów i usług.

3. Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych.

4. Klauzula informacyjna dla odbiorców korespondencji elektronicznej.

 

Niezależnie od zamieszczenia ww. klauzul informacyjnych na stronie internetowej, Administrator realizuje obowiązki informacyjne wynikające z RODO w sposób ciągły w bezpośrednim kontakcie z osobami, których dane dotyczą.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 I.      DANE OSOBOWE

 Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony http://www.eepark.pl/ (dalej jako „Strona”) jest Energia Euro Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu (39‑300) przy ul. Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy            w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000432700, NIP: 8172172671, REGON: 180866889,  zwana dalej „Administratorem”.

 Administrator dba o ochronę danych osobowych oraz prywatności osób odwiedzających Stronę  (zwanych dalej: „Użytkownikami”). Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zależy nam, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział jak może chronić zarówno swoje dane osobowe, jak i swoją prywatność. W związku z tym, prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami znajdującymi się poniżej.

 Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora celem:

 1. udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora na adres e-mail znajdujący się    w zakładce „Kontakt” – wysyłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych na potrzeby udzielenia odpowiedzi na takie zapytanie;
 2. realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa;
 3. zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji.

 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowi odpowiednio:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku skierowania do Administratora zapytania na adres e-mail znajdujący się w zakładce „Kontakt”; podanie danych kontaktowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa;
 3. art. 6 ust 1 lit. f) RODO – w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji.

 Odbiorcami podanych przez Użytkownika danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

 Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane:

 1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do czasu wycofania przez Użytkownika udzielonej zgody;
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków wynikających                     z przepisów prawa – do czasu wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
 3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, a także prawo dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 II.    PLIKI COOKIES

 W celu zapewnienia prawidłowego działania i wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. f) RODO), strona wykorzystuje pliki cookies.

 Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze Strony Administratora. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i dzięki temu odpowiednio wyświetlać Stronę. Są również niezbędne dla zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika.

 Plik cookies zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony: rodzaj używanej przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odwiedzonej wcześniej, godzina wysłania zapytania na serwer, adres IP komputera.

 Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu:

 zapewnienia poprawnego działania Strony i jej wyświetlania na urządzeniu Użytkownika;

 1. analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia dostosowania Strony do preferencji jej Użytkowników.

 Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 1. pliki cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki są usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika;
 2. pliki cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

 Zbierane za pośrednictwem Strony pliki cookies nie są wykorzystywane do celów marketingowych, w tym ustalania indywidualnych preferencji Użytkownika w oparciu o działania podejmowane na Stronie.

 W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień dotyczących plików cookies. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

 Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!