Cennik energii elektrycznej

 

Szanowni Państwo,

 

      W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538, z późn zm., zwanej dalej „Ustawą”) oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1369, zwanego dalej: „Rozporządzeniem”), które w stosunku do określonych w Ustawie grup odbiorców energii elektrycznej (m. in. odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych, mikro i małych przedsiębiorców), nakładają na przedsiębiorstwa obrotu obowiązek stosowania cen i stawek z 30 czerwca 2018 r. uprzejmie informujemy, że:

  1. umieszczony na stronie Cennik dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych B i C (Cennik standardowy) obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r. oraz Cennik energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego dla klientów grup taryfowych B i C (Cennik rezerwowy) obowiązujący od dnia 17 grudnia 2018 r., znajdują zastosowanie w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wyłącznie w stosunku do odbiorców, którzy nie podlegają przepisom Ustawy (np. nie złożyli w terminie oświadczenia o posiadanym statusie, są średnimi lub dużymi przedsiębiorcami, etc.);
  2. w przypadku odbiorców końcowych w stosunku do których sprzedawca energii ma obowiązek „zamrożenia cen” w roku 2019, a którzy chcą zawrzeć z EEP umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową, obowiązujące danego odbiorcę ceny i stawki opłat za energię elektryczną będą ustalane indywidualnie przed zawarciem umowy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z tym jakie ceny i stawki opłat za energię elektryczną powinny być stosowane wobec Państwa w 2019 r. na skutek wejścia w życie Ustawy i Rozporządzenia, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

   Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. stawka akcyzy za energię elektryczną została obniżona z 20,00 zł/MWh do 5,00 zł/MWh. W związku z powyższym ceny netto wskazane w Cenniku dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych B i C (Cennik standardowy) oraz Cenniku energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego dla klientów grup taryfowych B i C (Cennik rezerwowy) pomniejszone zostają w rozliczeniach z Odbiorcami o 15,00 zł netto/MWh (kwota różnicy pomiędzy stawką akcyzy widniejącą w cennikach, a aktualnie obowiązującą).

Powyższe zmiany związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2538, z późn zm.), tj. tzw. ustawy o zmianie cen energii elektrycznej.

 

 Standardowy Cennik Energii Elektrycznej obowiązujący od 01.01.2019 r. >>pobierz<<

 

 Standardowy Cennik Energii Elektrycznej obowiązujący do 31.12.2018 r. >>pobierz<<

 

 Cennik Energii Elektrycznej Sprzedawcy Rezerwowego obowiązujący od 17.12.2018 r. >>pobierz<<

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!