AKTUALNOŚCI

 

Zmiana okresu obowiązywania Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

   Informujemy, że decyzją Prezesa URE znak DRE.WRE.4211.27.2.2020.MKi2 został wydłużony okres obowiązywania aktualnej taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do dnia 30.09.2020 r.. Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.

 


 

Zakończenie procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energia Euro Park Sp. z o.o.


 

 Proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energia Euro Park Sp. z o.o.


 

Zmiana okresu obowiązywania Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

 

Informujemy, że decyzją Prezesa URE znak DRE.WRE.4211.17.2.2020.MKi2 został wydłużony okres obowiązywania aktualnej taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do dnia 30.06.2020 r.. Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.

 


 

Zmiana Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

 

Informujemy, że Energia Euro Park Sp. z o.o. wprowadza do stosowania od dnia 01.06.2019 r. zmienioną, decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.43.5.2019.JCz "Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej”. Treść decyzji została zamieszczona w zakładce  „Dla odbiorców”.

 


 

Zmiana okresu obowiązywania Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o. 

Informujemy, że decyzją Prezesa URE znak DRE.WRE.4211.33.2.2019.JCz został wydłużony okres obowiązywania aktualnej taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do dnia 30.06.2019 r.. Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.

 


Zmiana Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

 

Informujemy, że decyzją Prezesa URE znak DRE.WRE.4211.16.2.2019.JCz została zatwierdzona zmiana Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Zmiana ta wynika z konieczności dokonania zmian redakcyjnych w treści taryfy ze względu na art. 11b ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571, z późn. zm.) zwaną dalej: „ustawą o rozwiązaniu KDT oraz ze zmianą informacji w sprawie stawki opłaty OZE, jak również w celu dostosowania treści taryfy do ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 42) oraz ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538) . Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.

 


 

Zmiana okresu obowiązywania Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

 Informujemy, że decyzją Prezesa URE znak DRE.WRE.4211.57.2.2018.JCz został wydłużony okres obowiązywania aktualnej taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do dnia 31.03.2019 r.. Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.

 


 

Szanowni Klienci,

Informujemy, że Zarząd Energia Euro Park Sp. z o.o. decyzją z dnia 16 maja 2018 roku zatwierdził Standardowy Cennik Energii Elektrycznej.

Zmiana Cennika wynika z czynników niezależnych od Sprzedawcy i została wymuszona znaczną dynamiką uzasadnionych kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Standardowy Cennik Energii Elektrycznej zacznie obowiązywać od dnia 01 czerwca 2018 roku i jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej oraz w siedzibie Energia Euro Park Sp. z  o.o. w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3 w godzinach urzędowania.

 


 

Zmiana Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

 

Informujemy, że Energia Euro Park Sp. z o.o. wprowadza do stosowania od dnia 01.01.2018 r. zmienioną, w zakresie stawki opłaty OZE, decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.62.3.2017.JCz "Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej”. Zmiana ta wynika z konieczności zastąpienia stawki opłaty OZE, obowiązującej w 2017 r., stawką wynikającą z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 81/2017, z dnia 17 listopada 2017 r., dotyczącej wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2018. Treść decyzji została zamieszczona w zakładce  „Dla odbiorców”.

 


 

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Energia Euro Park Sp. z o.o.

 

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WRE.4211.35.7.2017.JCz z dnia 14 listopada 2017 r. zatwierdził Energii Euro Park Sp. z o.o. Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne art. 47 ust. 4, Energia Euro Park Sp. z o.o. wprowadza do stosowania ww. Taryfę od dnia 01.12.2017 roku.

Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.

 


 

      Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 marca 2014r. nastąpiło połączenie spółek Energia Euro Park Sp. z o.o. oraz Euro-Energetyka Sp. z o.o.,

 

      Połączenie dokonane zostało w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Euro-Energetyka Sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080140, NIP: 817-17-08-649, REGON: 690552200 jako spółki przejmowanej na Energia Euro Park Sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432700, NIP 8172172671, REGON 180866889 jako spółkę przejmującą.

 

      W konsekwencji z dniem 31 marca 2014r. na podstawie art. 494 § 1 KSH, Energia Euro Park Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przejmowanej spółki i stała się następcą prawnym Euro-Energetyka Sp. z o.o..

 

      Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany kontrahenta w korespondencji i dokumentach wystawianych po dniu 31 marca 2014r.

     


     Z dniem 1 sierpnia 2012 r. Energia Euro Park Sp. z o. o. rozpoczęła działalność zmierzającą do zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców zlokalizowanych na terenie Specjalnej Strefy Przemysłowej - Euro-Park Mielec.

   Zadaniem naszej firmy jest kontynuowanie działalności na majątku elektroenergetycznym dzierżawionym dotychczas przez Euro-Energetykę Sp. z o. o. w związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy infrastruktury technicznej przez jej właściciela. Nowa firma oprócz prowadzenia dostaw energii elektrycznej będzie rozwijać nowe kierunki działalności w zakresie energetyki odnawialnej i kogeneracyjnej, a także działań mających na celu poprawę efektywności poprzez inteligentne sieci energetyczne, nie tylko na terenie strefy ale także na terenie całego kraju.

   Wprowadzamy Państwa w Inny Wymiar Energii ... - poprzez zapewnienie innowacyjności, gwarancji bezpieczeństwa dostaw oraz wdrażanie ekologicznych technologii. Zadaniem firmy będzie podwyższenie standardów jakościowych i ilościowych dostaw energii, budowa najlepszych relacji z odbiorcami, minimalizacja kosztów dystrybucji i zakupu energii. Celem nadrzędnym będzie jednak zapewnienie rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Euro-Park Mielec i samego miasta Mielec wraz z jego mieszkańcami. 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!